close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zijnde twee Barken, Een onder opzigt van

S konings Iuragan Nordien, belaeden met

200.- Picols Leeper, en

2500. d=to thin, de andere gevoert bij Iura„

gan Bakavoedien, belaeden met

Picols Peeper, en

350.

d=o thin, waarmeede teffens 't hoofd den

2500:

En Zvertrek van

't Hoofd over den

thin leeverantie kheingebe varpotjito,

Peeper en thin

handel

naar de Hoofdplaats steevende:

Wijden zal in gevolge des konings Seri„

belofte der konings

weegens de verde

„re: thin C: zendingeuse beloften, met de verdere verzendin

zo veel spoed, en voortvaarentheid immers

doenlijk werden gemaakt, en waar toe wij

onse uijterste devoire bij 't Hoff ijverig zul„

„len aanwenden, vooral dewijl den koning

van Zelfs ten vollen ginclimeert schijnt,

om de verzending zo veel mooglijk te

verhaasten, en Verhaalde orders naar

Terhaalde orders

door den verstnaar

Banca gezonder

banca zend, om 't tlin spoedig van daar aan

te brengen, 't welk thans door dien gewin„

oen Slaper beginnen te waijen, daaglijks

in

2

en

in

ien

kener

genar

plaat

2

gen

ze

tap

sac

vaar

zee

„lie

tijd