close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

70

58

Perzonen Per Transport van hier neevens

Gemeene Zeevaerende waar van bereeds 40 hier voren benoemd zijn

wijders

Fredrik Felix

van S Sage A:o 1787 als :o matnroos en Jndia aangeland

Aaas Hendriks

Loppersum 1785 30oploper _„o _:o

Adrianus Houtman

_„o

rotterdam Pi _„o

Johan Philip Seijsselaar

Middelburg 1784 _:o _: _ _:o

Arnoldus vermeeren

Amsterdam 1785„ _„ _: _:o

Cornelis de Bruijn

J 1N„ D„„ _

Johan Hendrik Stephon _ „„

Johannes

Willem

Jan Be

Jan Pisff

Emnstig nerzagt, ’t zelve ze spoedig mooglijk

Cornelis

naar de Hoofdplaats te willen verzenden

1

Johannes

dus dan brenger deeses zijnde Een Bark

Ian Eng

cerdert bij Iuragan Oedien belaeden met

Theobald

Christoffel

Picols Keper,en

506.

Gerrebrand

Eto Auin, derwaarts vertrekt, zul„

Cornelisva

1300.

128 Perzoner

„lende wij uyt Hoofden van tijd verloop,

A

den koning tot de Successive verzending:

E

van Enkelde vaartuijgen, zo spoedigttin

van Banca werd aangebragt, ani„

„meeren, en waar toe nog vier Barkin

toegetuijgt klaar leggen, die wij hoopen

dat nog deeze maand naar de Hoofdplaats

zullen gedepecheert worden,

De gerugte weegens 't door de Zeerovers:

weggenomene ttin vaartuijg, bij onse

laatste zeer neeorige gemeld is thans maer

als te zeeker geconfirmeert, In„

Nagefig

„tusschen heeft des konings vlooteenige

J Jartman

van

..

125 12