close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

444

twee inlandsche opzieners aan de boom te mogen stellen

onder betaaling aan beiden van twaalf en een half roster

maand, indien niet twee van de by uwe aan handen zinde

Comps Dienaaren zelfs daar toe zouden kunnen geemploijeerd

worden, ter uitwinningen van deeze lastpost.

§58: Gelijk de koning met de uitkeering aan uwe van

ros 580: 40: voor de keefte van de geregtigheden, door de

Nagodas van de Aimuijsche en Cantonsche Jonken aan

de

zijne Hoogheid betaald, voldaan heeft aan het 2„ artieul

van de laast met zijne Hoogheid gesloten Conventie, twijfe„

„len wij niet of zijne Hoogheid zal even zoo de helfte van

andere geregtigheden in de eerste zes maanden deezes

jaars ontvangen, en gevolgelijk ook de helfte van de recogni„

„tie voor houtwerken die aan de Aimuische jonk geleverd

zijn of na denn 1 Juli naastkomende in dit Jaar geleverd

worden, alzoo de bepaaling daar omtrent hij S' Gouverneurs

secreeten brief van den 9 Februari laastledens 110 eigenlyk

op het vervolg ziet, aan uwe verantwoorden

§59. De door uwe in gestelde en aan den Gouverneur

ter resumtie gepresenteerde Pagt Conditien van de Boom

zullen met de noodige ampliatien in de Maleitsche

en Chrneeschen taalen getranslateerd zijnde bi de volgende

Occasie terug gezonden worden, en wien middens verwagten

de Conditien van de overige pagten alzoo de Pagters aan

schriftelyke voorwaarden behooren gebonden te weezen

om niet willekeurig te handelen

§60. Jaarne Condescendeeren wy in S' Konings ver:

„zoek om de weenige peeper, die de plaatzen onder zyne

Surrisdictie staande produceeren aan de Chinaschen

Jonken te moogen verkoopen, mits daar voor even als

voor andere producten van die plaatzen betaalende

vyf ten hondert, om volgens het 1„t articul van de voor„

„schreeven Conventie verdeeld te worden, en onder beding

effens

11