close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ven

416

e

Van Den Wel Edelen Gestrengen Heer Capitein Wierts

Wel Edele Gestrenge Heer

Bij de Recipissen van 's Lands fregate de Ceres, en

afschriften van de Cognoscementen der Laadingen van de

naar Riouw vertrekkende hoeker Katwijk aan Zee en pant„

„jallang Malaijoe die ik de Eer heb tot uwer Wel Edele Gestr

speculastje hier nevens

over te zenden, zal uwer Wel Edele Gestr. blijken dat van

de materialen, door uwe Wel Edele Gestr. in eenen aan

wijlen den Wel Edelen Gestrengen Heer Capitein Comman„

„deur Silvester geschreven brief van den 16. Ianuari laast„

„leden gerequireerd verre het grootste deel voldaan wordt

wat er aan manqueert kan uwe Wel Edele Gestr. verze„

„kerd zijn dat volgen zal zoo dra immers mogelyk.

Adappen moeten geregen zijnde eenigen tijd te droogen

leggen voor dat zij kunnen worden ingescheept dewijl zij

anders door de broeijing verrotten zullen Ribben van

6. of 8. duim quadraad heb ik niet boven de 90. ps. kunnen bekomen

en er derhalven 10. ps. van 5. duim bij gevoegd denkende dat

deeze mede tot hetzelfde gebruik zouden kunnen dienen

De twee Comps vaartuigen die ik ten vervoer van de beide

voorschreven Cognoscementen gemelde materialen heb moeten

employeeren verzoek ik Uwer Wel Edele Gestr. vriendelijk

met nog twee te willen laaten te rugkeeren om de benodigd„

„heden voor Riouw en het tin van Pera af te haalen de„

„wijl mij nu geene meer overblijven dan de galei de Concordia

en ligter de Haas die ter vertimmeringe naar Batavia moe„

„ten mitsgaders de galei de Griffioen die weinig Laaden kan

Ten

1

Ht

en

109.

gen

ut

Jim„

or„

in

i

6. 4