close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

165

prijs te gerieven met een of twee koijangs rijst, ten zij de man iets

mitdreven mogte hebben, hetwelk hem strafbaar maakt, en in dien

gevalle hem bij eerste gelegenheid herwaarts te zenden, om zig

bij ons te verantwoorden.

Ondertusschen zijn wij zeer verwonderd en te onvreden over uwe.

nalaatigheid van aan ons te schrijven, en blijven; in verwagting

dat uwE. het niet langer zal uitstellen,

(onderstond) UwE. Goede Vrienden (Getekend) L. G. de Bruijn,

R. Couperas, I. A: Heufel, F. Thierens, H. I. Wiederhold, C:

G. Bauigarten, en -

(in margine) Malacca in het

Casteel den 10. October 1787.

A an den Capitous ter Zee

Arie Simonsekoek,

Commandant van Comps Zee„

„magt op de reede van

Rioue.

Manhafte Proome

Ik heb aan den Capitein der Chineeschen alhier tregistaan met een vaartuij,

waar op brenger deezes, de Chinees ue Douketjen, Nagoda is, naar Riouw te

zenden tien koijangs rijst, om ten zijnen meesten voordeele verkogt te worden,

en beveel uwE. derhalven hem daar mede te laaten begaan.

Blijne