close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

r

221

16: Iuli Laaten van hier vertrekken, om zyne kruistogt te ver

„vorderen

Eene in de Maand door mij geeischte kas ampoens hel

tot heeden toe Nog niet konnen verkoopen voor die prijs zoo

als de voorigen Terwijl Dagelijks van Poelde Pnang:/ queda

Batoebara, Rangenoor en overvloet alhier wordt aan gebrag

verzoeke zeer Nederig Aan uwel Edele gestr: om qualipi

nog

„caatie, of ik dee Restant hebbende kas met amfioen weder

„om mag terug zenden, dam wel voor Een mindire prij„

verkoopen, tans word de kas niet Hooger dan 300 sp„s

verkogt alhier

De Cannorier Philip Wederdorp komt weder om te

rug en steede van den aangekomene Canonier Hendr

Kinders

Twee Corporaals Frans yzerman, en Jan van der Vel

en drie Soedaaten Ian Michel Daminick Sagon en

Philip Iacob Plaisier Smeeken zeer Needrig Aan uwel

Edele Gest: om haaren ontslag van hier

Op den 4 deeser heeft zyn Hoogheid Een brief voor

uwelEd Gestr: Neffens 121. ponden ongezuiverd Tinitot

schinkagie mij aan de Bezetting gesonden, dewelke hier

Nevens meede overkomt

De Ligter de Haas is gelaaden met 18913½ pond sui„

„ver Ten Comp:s Cassa blyft Na afgaan deezer groot 1014.6

p„r reaalen

Thin blift Niet aanhande

Verders Neeme de vreijheijd uwel Edele Gestr: soodanige

Papieren aan te toonen Presenteeren als hier Nevens gaande

Register zal aantoonen en hebbe de Eer om my met

Een Diep ontslagte Noemen /onderstond/ Wel Edele Ge„

„strenge Heer en E Heeren /lager:/ uwel Edele Gestrenge

onderdaanige schuldpligtige Dienaar / was getekend:/

G:t Diedenhoven / in margine/ Pera den 5 Augustus

1787:

Translaat

a

32

14

12:

13