close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

129

Fredrik Lubertsz: aan rieien op den 22:' der

voorleedenen maand is Gexeomitteerd te repa„

met Courshou„

ding zijner gage

„krieeren met afgeschreevene Gagie, en oversulx

zijne zoldij te laten voortlopen.

Na Licture is verstaan verig te confor, zijde conformeren

met een brief aan

de Engelse minist:

„meeren met den inhoude van Een miss:

„te maaraspatnam

„ve aan den Heer Gouverneur en Raad

weegens d’ Engelse Comp: te Madras„

„patnam door den Heere Gouverneur

Generaal geconcipieerd

Laastelijk Geleesen zijnde de forieele approbatie van

diveerse papieren.

Rescriptie naar Jambij, en twee briefjes

naar Bengale en Malacca, ingesteld

door den Heeren Raden extra ordinair van

der Bar en Van den welde Bene„

„vens het op den 6:' deeser beraamd placc:t

concerneerende de Leefegenen, en

een bileet nopens d’ op Gisteren Gar„

resteerde illuminatie der huijsen buijten

en binnen de Stad op den 2.e 3.' en 4:e

van de aanstaande maard; zo is ver„

staan het een en ander t' approbeeren.

Batavia In 't Casteel Dato voors: /:was

Getekent:/ J: Mossel, J: V: S: van Gollenesse,

J: M: Cluijsenaar, A: van Broijel, J: v:

der waeijen, P: A: V: der Parra, J: van

der

157