close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7600

Volgnummer

0165

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.2 Kopie-resoluties en -notulen van gouverneur-generaal en raden

subdirectory-right

7600 Kopie-resoluties van gouverneur-generaal en raden. Met inhoudsopgave

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

129

Fredrik Lubertsz: aan rieien op den 22:' der

voorleedenen maand is Gexeomitteerd te repa„

met Courshou„

ding zijner gage

„krieeren met afgeschreevene Gagie, en oversulx

zijne zoldij te laten voortlopen.

Na Licture is verstaan verig te confor, zijde conformeren

met een brief aan

de Engelse minist:

„meeren met den inhoude van Een miss:

„te maaraspatnam

„ve aan den Heer Gouverneur en Raad

weegens d’ Engelse Comp: te Madras„

„patnam door den Heere Gouverneur

Generaal geconcipieerd

Laastelijk Geleesen zijnde de forieele approbatie van

diveerse papieren.

Rescriptie naar Jambij, en twee briefjes

naar Bengale en Malacca, ingesteld

door den Heeren Raden extra ordinair van

der Bar en Van den welde Bene„

„vens het op den 6:' deeser beraamd placc:t

concerneerende de Leefegenen, en

een bileet nopens d’ op Gisteren Gar„

resteerde illuminatie der huijsen buijten

en binnen de Stad op den 2.e 3.' en 4:e

van de aanstaande maard; zo is ver„

staan het een en ander t' approbeeren.

Batavia In 't Casteel Dato voors: /:was

Getekent:/ J: Mossel, J: V: S: van Gollenesse,

J: M: Cluijsenaar, A: van Broijel, J: v:

der waeijen, P: A: V: der Parra, J: van

der

157