close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Batavia

Aen den Ed: Heere Cornelis.

Speelman, gouverneur

generael, en d’ Ed: Heeren

Raden van Jndia.

Ed: Gostrenge, Erntfeste

Hoogh=t Agtbaere, Manhafte,

Wijse, voorsienige, genereuse H=ren

Ed: En Hoogh= gebiedende Heeren.

Onsen laetsten aen uEd: Ho: agtb: is geweest met

het fleuijtscheepien Nederhorst, dat den 27=en april

lestleden van dese Rheede na Costi is wegh=

gezeijlt, met onse missive vanden selven dato, waer

van de Copie hier nevens gaet, waer aen wij ons

Cortheijts halven refereren, dogh naderhand is

ons van Amboina genotificeert, dat ’t selve

Scheepie aldaer vermits Contrarie wind was

ingeloopen door hardehuijdelijke wint, de vroege

depesche vant selve is om besten wil geschiet,

om dat den spoet gerecommandeert was, ons is

mede gebleken dat het voorn Scheepje nogh wel

een maend inde bovengementioneerde Provintie is

opgehouden

Den 19=en Maij arriveerden hier het schip Macasser,

met u Ed: Ho: agtb schrijvens van den 18.e feb=rij

lestleden, tot Macasser als Boutijn voor ons in=

geladen hebbende 262 lasten Rijs, en 35000

bossen Padij, uijt gemelte missive hebben wij gesien

verte.

241

vertreck vant fleuijt

scheepje Nederhorst

de missive daer mede aff„

gegaen werd in copie over„

gesonden

’t selve scheepie door Contrarij

wind in amboina ingelopen,

daer het nogh wel den maerd

is opgehouden.

arrivement van ’t schip

macasser