close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7661

Volgnummer

0241

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.02 Bantam

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Bantam. Met bijlagen

subdirectory-right

7661 Banda, 1682 sep. 1 - 1683 aug. 20; Banda, resoluties, 1682 sep. 8 - 1683 aug. 26; Bantam, kopie - attestaties, gepasseerd voor notaris David Regulier in Batavia en voor de advocaat - fiscaal en de waterfiscaal betreffende het voorgevallene tussen de Engelsen en de Nederlanders in Bantam, 1682 juni 13 - nov. 30

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Batavia

Aen den Ed: Heere Cornelis.

Speelman, gouverneur

generael, en d’ Ed: Heeren

Raden van Jndia.

Ed: Gostrenge, Erntfeste

Hoogh=t Agtbaere, Manhafte,

Wijse, voorsienige, genereuse H=ren

Ed: En Hoogh= gebiedende Heeren.

Onsen laetsten aen uEd: Ho: agtb: is geweest met

het fleuijtscheepien Nederhorst, dat den 27=en april

lestleden van dese Rheede na Costi is wegh=

gezeijlt, met onse missive vanden selven dato, waer

van de Copie hier nevens gaet, waer aen wij ons

Cortheijts halven refereren, dogh naderhand is

ons van Amboina genotificeert, dat ’t selve

Scheepie aldaer vermits Contrarie wind was

ingeloopen door hardehuijdelijke wint, de vroege

depesche vant selve is om besten wil geschiet,

om dat den spoet gerecommandeert was, ons is

mede gebleken dat het voorn Scheepje nogh wel

een maend inde bovengementioneerde Provintie is

opgehouden

Den 19=en Maij arriveerden hier het schip Macasser,

met u Ed: Ho: agtb schrijvens van den 18.e feb=rij

lestleden, tot Macasser als Boutijn voor ons in=

geladen hebbende 262 lasten Rijs, en 35000

bossen Padij, uijt gemelte missive hebben wij gesien

verte.

241

vertreck vant fleuijt

scheepje Nederhorst

de missive daer mede aff„

gegaen werd in copie over„

gesonden

’t selve scheepie door Contrarij

wind in amboina ingelopen,

daer het nogh wel den maerd

is opgehouden.

arrivement van ’t schip

macasser