close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

weederom ontsetis Geworden, d’ engelsen

in goeden getalle sigh meest allen

dage vertoont hebben op de batterijen

en in de wercken van vijandt alwaarse

haar besigho helden met het canon te

bestieren en de vijanden met raadt

en daadt te assisteeren,

van welcke engelsen naar de verklaringe

vanden eerstgenoemde attestant als:

ereen door de wapenen van zijn

partije quam gedoodt te werden, de

sedanigh overledene telckens met

groote statie vande Messeurs engelse

in hare logie is begraven geworden

N=o 6„ Attestatie door Jacob been schipper en Albert van

breugel onderkoopman beijde in dienst der EComp=e

en bescheijden op ’t schip 11. Middelburgh als vooren

verleendt voorden natav=s requleth en seekere getui:

gen binnen bat=a den 3 Julij 1682.

Waar bij comt te blijken dat sij attestanten

met haar Onder hebbende bodem

in ’t laaste van April voorleden van

haar ho: Ed=les alhier naar bantem

zijn versonden geworden alwaar aangecomen

wesende ter ordre van Comp=s opperge„

saghebbers aldaar haar met haar

gansche scheeps volck vanden 7=e tot

den 26=en maij Jongst leeden hebben

besigh gehoonden met soo danige goede„

ren vande mess=rs engelsen te bergen

en in haar voors: bodem aftenemen

als de voors attestatie in’t groes

dogh de daar van gemaakte lijste

punctuelijck komt te melden selfs

tot soo verredat de gemelte mess=r

Engelschen