close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7661

Volgnummer

0620

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.02 Bantam

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Bantam. Met bijlagen

subdirectory-right

7661 Banda, 1682 sep. 1 - 1683 aug. 20; Banda, resoluties, 1682 sep. 8 - 1683 aug. 26; Bantam, kopie - attestaties, gepasseerd voor notaris David Regulier in Batavia en voor de advocaat - fiscaal en de waterfiscaal betreffende het voorgevallene tussen de Engelsen en de Nederlanders in Bantam, 1682 juni 13 - nov. 30

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

weederom ontsetis Geworden, d’ engelsen

in goeden getalle sigh meest allen

dage vertoont hebben op de batterijen

en in de wercken van vijandt alwaarse

haar besigho helden met het canon te

bestieren en de vijanden met raadt

en daadt te assisteeren,

van welcke engelsen naar de verklaringe

vanden eerstgenoemde attestant als:

ereen door de wapenen van zijn

partije quam gedoodt te werden, de

sedanigh overledene telckens met

groote statie vande Messeurs engelse

in hare logie is begraven geworden

N=o 6„ Attestatie door Jacob been schipper en Albert van

breugel onderkoopman beijde in dienst der EComp=e

en bescheijden op ’t schip 11. Middelburgh als vooren

verleendt voorden natav=s requleth en seekere getui:

gen binnen bat=a den 3 Julij 1682.

Waar bij comt te blijken dat sij attestanten

met haar Onder hebbende bodem

in ’t laaste van April voorleden van

haar ho: Ed=les alhier naar bantem

zijn versonden geworden alwaar aangecomen

wesende ter ordre van Comp=s opperge„

saghebbers aldaar haar met haar

gansche scheeps volck vanden 7=e tot

den 26=en maij Jongst leeden hebben

besigh gehoonden met soo danige goede„

ren vande mess=rs engelsen te bergen

en in haar voors: bodem aftenemen

als de voors attestatie in’t groes

dogh de daar van gemaakte lijste

punctuelijck komt te melden selfs

tot soo verredat de gemelte mess=r

Engelschen