close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7916

Volgnummer

0090

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, den 21:' 7ber: 1742.

en treschickinge Kannende uwoogEd:s /:des bchagende:/ uijt uijf

van memorien con

cerneerende deeversetons overgaande momorien volgens

aan deselve ineenei de utantie beschouwen wat naamwaerdige

rond Jaar gedane

reparatien. reparatien ter alhier in een houdsaar aan

de voorm: in wesen en in dit Gouverne

ment t' huyshorende vaartuijgen gedaan

zijn, mitsg=rs uyjt een daarby g’annexeerd

somede van een vertoog van den werffbaas derselver pre„

overkomende ver

toog, sprekende en ten staat, en wat nog aan deselve

van derselven pre„

senten kaat. is deficieerende aan welk een en ander

wij de vrityt gebruyken ons seer oot

moldig te gedragen

aen halinge der De Goederen die wij desen Jare per diverse

desen Jare naar

Bodemtjes naar panda op de van daer

banda versonde„

ne goederen

ontfangene petitien versonder hebben be„

staan uijt het volgende, als

Per den alhier t'h uisharende Chaloup

de Lastdrager nevens os schryvers

van den 26.e Julij deses Jaars

20. p„s isere houte affuijts walpen

50. lb: grrioffol nogulen

En met de aldaar gehorende want„

Chiallang de Kraaij en ons schrijvens

van den 7.e augc: 254000. p„s gebackene

Sagde

waar tegens het synde

ans hier tegen uijt evengem: provintie

hier nevens geciteerd

op vresen gedanen Eijsch het ander„

van derwaerds onte Tanda

fangen is.

:

volgende

Per de Chiampang van den aldaar

thuyshorende burger Thobias

de