close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

veroorsaekte des ordre daer

door.

de naamen der geene die dienen

ontslaegen te werden, aan

den kk: raad opgegeven.

„commandatie aan den kerken raad

89:

„genstaande hunne versoeken, had gelieven goed te vinden, om een getal van wel 26: stuks

volwassen Jongelingen en dogters die alle reeds den ouderdom van 17: 18: en 19: Iaeren

gepasseert waeren in het school te doen Continueren, off altoos hasitatie had gemaekt

deselve daar uijt te ontslaen tot verdere hunne dispositien, ’t geen veroorsaekt dat

oude lieden dikwijls hunne Negories diensten hadden waartenemen en zulke

Ionge karels en vrouwlieden als schoolkinderen lopen lanterfanten met versoek

dat derhalven door tussen komste deser regering daar in voorsien mogte werde.

zo wierd dan hier opgelet en in aanmerking genomen zijnde dat alhoewel dese

vergaedering nuw al rededikmael met diergelijke klachten is geincommodeert

geweest en derhalven ook al meermaelen aan haar Eerw:t de observantie van

de al oude ordres, en zelfs kerken ord=tien gerecommandeert is, egter goed ge

vonden thans noch eens weder aan den Eerw: kerken raad de naemen van

alle die Ionkmans en dochters als uijt,

De Negorij Soelij

Lucas Matita

Salomon Hatisa

Iacob Poetoenela

Samuel manuputij

Johannes Reun

Simon Poetoenela

Alexander Sitanala

Domingos Siautela

Salomon Pattijrane.

Stephanus matita

Elisabeth Siautela

Sata Lainsanpoetij

Iacomina Pattijsina

martha Salampessij

Helena Siborela

Engel Tamtelawaer

Iubelina matita

Iudith kahihatie

Iuliana Halumeno

magdalena Permatta en

Adriana Lainsanpoetij

van de Nogorij Tial

Paulus Matita

Simon Tutuheij

Dionira Tutuheij

Anna Salawanebessij en

Domingos Sopalatuewaij,

Bij Extract deses te laeten overbrengen met verklaring dat ’t ons meerder

genoegen.