close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7927

Volgnummer

0119

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

40

2

nde

el

1:

7:

12

de gevleckte tot verband doek

te verstrecken.

1000

de gebrookene soo best doenlijk

te emploijeeren, en de in gruijs

zijnde afte schrijven.

630

1000

de soldij reecq: der overheeden

voor de te kort komende

na de orare te belastenen

de aanstukken.

1000.

nevens ook dese . .

275

ten besten doenlijk te

emploijeeren.

1000

dog desen de scheeps overhee„

„den

te.

voordeele te bren„

gen en

34:

als blijkens verclaring over„

„leeden zijnde afte schrij„

„ren.

Tot Batavia geladen

Fack:

guinees gem: gebl:

zegt dese leccagie te zijn veroor„

saekt, door dien dese packen moge„

lijk het digtste aan boord gelegen

en dus eenige vogtigheijt na sig

getrocken hebben.

6

p=r

Extricken van 16: d=m

zegt dese op Batavia onder de

swaere houtwerken te sijn

weggestouwt en ook veel stuc„

kende te hebben moeten ontfangen

moole Planken

zegt deselve dusdanig te

hebben ontfangen.

gezaegde Ribben

dit te kort komende is ver„

oorsaekt door dien op Batavia„

„serheede op sij van ’t schip een

schouw gesonken ende laetten weg

gedreven sijn

Tanne=latten

zegt dese door de verwerking

te sijn veroorsaekt, schoondaer

mede met alle omsigtigheijt was

gehandelt

tinkanse planken groote

Zegt deselve dusdanig op Batavia

te hebben ontfangen.

Chineese Planken

als Even

Savel

lb: 609:

voor2: p=r C=to ppillagie

ƒ 30:—

rest

tb:

ƒ570:

stux

Comp=s Lijfeijgenen als

t

29: mans en 5: vrouwen

de twee te kort komende sijn overleeden

blijkens de hier bij geannexeerde

verclaering.

/:onderstond:/ Amboina Victoria

/:was geteekend:/ P: v: Iongstal.

adij

4000.

630:

12

109:

Alhier uijtgeleeverd

Pack: guineesgem: gebl: besz:

voor malacca, waer onder drie

packen als n=o 95: n=o 9: en N2=o 12:

bevonden zijn op de goenje klamof

vogtig te sijn, dewelke dan g’opend sijnde,

daer in ontwaerd hebben 16: p=s der bovenste

stucken door en door gevleckt te wesen.

p=s

Extricken van 16: d=m als:

heele

p=s 2768:

beschadigde

313 —:

vergruysde

919 —:

p=s 4000:

- -

Teld

moole Planken

meest gescheurd

gezaegde Ribben

p=s 610:—:

waer onder 90: aen

kleijne stucken en broe„

ken, en te kort

390:

p=s 1000:—

teld..

p=s 1000:

Panne= Latten

daer van 212: aanstucken

en brocken

tinkanse planken groote

p=

275.

menigte daer onder gescheurd.

Chineese Planken

p=s 1000:

ad idem

Swavels.

000: —.

en moet sijn ./.

70: —:

Sudover - - - - lb

3:—:

Comp=s Lijf Eijgenen te weeten

27

mans

5

vrouwen

32

te samen

dus te kort . - -

teld

34

Maart A=o 1758:

wy.

—:

ue

e

5

ijt

en

eurs

ht

00

on„

17