close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7938

Volgnummer

0300

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7938 Ambon, 1783 juli 12 - sep. 30; Malakka, 1783 mrt. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.15 Malakka

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Malakka. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Edelheden geapprobeerde Resolutie uitgereekt wierdt hebben

79.

wi ter onzer sessie van den 18 September toen wy goedvonden

de naar Batavia vertrekkende particuliere schepen de Nepthu

„nus en de Hoop door het schip de Ionge Hugo en de bark

de Geertruijda susanna tot buijten de eilanden de Drivens

„zelven

8

te laaten escorteeren, en derhalven overzulks met inland„

„sche troupes te versterken, te gelijk besloten aan elk van de

Maleidsche Mititairen en die zodanig geemploijeerd

wierden, behalven de rijst en het zout, aan boord verstrekt wor„

„dende, uit Comps kasje ter hunner uitrustinge te laaten geeven

twee en een halve rds ter maand, daar onder gerekend het gene hun

bij de voorschreven Resolutie van den 13 Februari is toegelegd,

dog buiten hunne winnende maandgelden. Wij vertrouwen

dat de onvermijdelijke noodzaakelijkheid van ons met zulk volk

te moeten behelpen pleeten zal voor de goedkeuring ook van dez ons

ons besluit het welk wij bevinden van gewenscht effect te zijn

149 De gagie van den Onderstuurman Jacob Ibsen en Ma„

„troos Hans Martense, die door de Engelschen van Pera weggevoers

Waarom degagie van eenige

„en sedert gerelaxeerd zijn, hebben wij met den 10 December 1781, of den

der van Pera gekomen man„

„schap niet is afgeschreeven.

dag der overgaave van Comps. Fort laaten stilstaan, en niet eer

Cours neemen, dan met den 6 Mai 1782. dog dat wy die van de

andere zeevaarenden en Mititairen, vroeger hier gekomen, zonder

iiterruptie hebben laaten blijven voortloopen, is geschied, dewijl zij

maar weinige dagen buiten dienst geweest zijn - Wij zullen

ons in het vervolg stipter naar den Articul brief gedragen

Proces

§ 141 De Fiscaal heeft reeds geentameerd tegen den geweezen

Tegen Meijer en ander Commandant van het gemelde Fort Bartholomeus Meijer en anderen

trouwi loozen is proces begon„

die zig aan trouwloosheid oppligt verzuim schuldig gemaakt hebben.

„nen

§§ 14 De sergeant Lacharias Vaal is om zijne geduurige de„

„bouche in den drank en mithandeling van de soldaaten bij onze Resolutie

ten sergeant gedeporteerd,

van den 6 Februarij tot Matroos met 9- ges gedeporteerd en als zodanig

op

51

der 2