close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

nden MHuijselijke Bestellingen

§ 207:

Een conferentie Notul g’approbeert

den secret=s de Bourghelles, voor ’t Effen stellen der Positive ordres van Sapa„

208:

„rouaen Manipa 25: rd=s voor ieder Jaar toegelegd

209:

een oud tafel kleed vernietigt

210:

Bonoa van Een armbus insteede van de door de Papoën geroofde voorsien

211:

en de Collegien zijn geen verandering gemaakt als alleen in den Land Raad

212:

de kerken Raad door de komst van D=s Somerdijk vermeerdert

—:

voor welkers toeschikking humbelst dank gezegt.

213:

D=s Feije heeft zijn proef en intrec Predicatie in ’t maleijds gedaan

den zelven het gewoone douceur toegelegd

eenige schoolmeester verplaatst en andere als zodanig in dienst aangeno„

214:

„men waar voor men approbatie versoekt

215:

twee Jnlandse ouderlingen verkooren.

Het door den kerken raad voorgedragen versoek van den opperschoolmeester

216:

Joh=s Makailij om verhooging in gagie enz:

word favorabel voorgedragen

217:

om Bijbels mitsg=s Maleidse kerken school boeken word ootmoedig versoek gedaan„

218:

het rapport der gedaane kerk en school visite gaat over

219:

Te Saparoua een Maleids Diacon ontslagen

hiereen verdere verkooren

220:

diaconen zijn eenige ordres voorgeschreeven

dezelve hebben den 16: Maart reekening gedaan

221:

het Capitaal genoteert

de staat reekening nevens die van weesen Boedelmeesteren mitsg=s burger

Cas gaan over

de Hoofden van Hila, Laricque en Bouro gelast om Jaarlijks de armpen„

222:

ningen, na Ambon te zenden

223:

het Capitaal der weesen aangeteekent.