close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0032

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

nden MHuijselijke Bestellingen

§ 207:

Een conferentie Notul g’approbeert

den secret=s de Bourghelles, voor ’t Effen stellen der Positive ordres van Sapa„

208:

„rouaen Manipa 25: rd=s voor ieder Jaar toegelegd

209:

een oud tafel kleed vernietigt

210:

Bonoa van Een armbus insteede van de door de Papoën geroofde voorsien

211:

en de Collegien zijn geen verandering gemaakt als alleen in den Land Raad

212:

de kerken Raad door de komst van D=s Somerdijk vermeerdert

—:

voor welkers toeschikking humbelst dank gezegt.

213:

D=s Feije heeft zijn proef en intrec Predicatie in ’t maleijds gedaan

den zelven het gewoone douceur toegelegd

eenige schoolmeester verplaatst en andere als zodanig in dienst aangeno„

214:

„men waar voor men approbatie versoekt

215:

twee Jnlandse ouderlingen verkooren.

Het door den kerken raad voorgedragen versoek van den opperschoolmeester

216:

Joh=s Makailij om verhooging in gagie enz:

word favorabel voorgedragen

217:

om Bijbels mitsg=s Maleidse kerken school boeken word ootmoedig versoek gedaan„

218:

het rapport der gedaane kerk en school visite gaat over

219:

Te Saparoua een Maleids Diacon ontslagen

hiereen verdere verkooren

220:

diaconen zijn eenige ordres voorgeschreeven

dezelve hebben den 16: Maart reekening gedaan

221:

het Capitaal genoteert

de staat reekening nevens die van weesen Boedelmeesteren mitsg=s burger

Cas gaan over

de Hoofden van Hila, Laricque en Bouro gelast om Jaarlijks de armpen„

222:

ningen, na Ambon te zenden

223:

het Capitaal der weesen aangeteekent.