close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Mer Afschrijvingen

Diverse goederen ter afschrijving gepasseert

op voorjaarige Lasten in ongelden

Nog diverse afschrijvingen worden genoteert.

Inlandse zaaken

de reeden waarom den Jnlander van de beschrijving desen Jaare

weeder is g’excuseert aangehaald

als ook de opinie dat men daar bij in dit tijds gewaigt wel mag continu„

„eeren

de Jnlandse zaken worden na aanleijding der desol: verhandelt

in steede van den orangk: van hatoe de Coijsa, Jonas Hehalatoe

aangesteld

den Pattij van Piouw Matahelumoal behoudens honneur ontslagen

en die plaats met David Pattijwael vervuld

die van Booij A: P: Manusama door den Land Raad ontset

zijn plaats nog onvervuld gebleeven

den orangkaij van Ceith door zijn zoon vervangen

de Regenten van Hila en wackal mede met hanneur ontslagen en door

andere opgevolgt

de klagten over den oud en Jong Regent van Saparoua waar bevonden weesende„

zijn dezelve gedimoveerd om hier te domicilieeren

omtrent de verdere dispositen nopens hun Persoon en goederen gedaagt.

men zig aan de resol:

Mattheus Simatauw tot Radja van Saparoua benoemd

met den oud Radja en fungeerende Pattij van Sila is invoegen voorsz: gehandelt

die beide Regenten gedimoveerd en een ander aangesteld.

1

5

33:

118:

119

120:

121:

222

223:

224.

225.

80