close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0034

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Mer Afschrijvingen

Diverse goederen ter afschrijving gepasseert

op voorjaarige Lasten in ongelden

Nog diverse afschrijvingen worden genoteert.

Inlandse zaaken

de reeden waarom den Jnlander van de beschrijving desen Jaare

weeder is g’excuseert aangehaald

als ook de opinie dat men daar bij in dit tijds gewaigt wel mag continu„

„eeren

de Jnlandse zaken worden na aanleijding der desol: verhandelt

in steede van den orangk: van hatoe de Coijsa, Jonas Hehalatoe

aangesteld

den Pattij van Piouw Matahelumoal behoudens honneur ontslagen

en die plaats met David Pattijwael vervuld

die van Booij A: P: Manusama door den Land Raad ontset

zijn plaats nog onvervuld gebleeven

den orangkaij van Ceith door zijn zoon vervangen

de Regenten van Hila en wackal mede met hanneur ontslagen en door

andere opgevolgt

de klagten over den oud en Jong Regent van Saparoua waar bevonden weesende„

zijn dezelve gedimoveerd om hier te domicilieeren

omtrent de verdere dispositen nopens hun Persoon en goederen gedaagt.

men zig aan de resol:

Mattheus Simatauw tot Radja van Saparoua benoemd

met den oud Radja en fungeerende Pattij van Sila is invoegen voorsz: gehandelt

die beide Regenten gedimoveerd en een ander aangesteld.

1

5

33:

118:

119

120:

121:

222

223:

224.

225.

80