close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0036

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vervolg van Planas Zaaken

de voldoening van den dubbelden Eijsch word versogt

een conferentie Notul g’appobeert

Negorie Boeken

van het Berigt der Majoor van de Arthillerij is Copia aan de Negotie

bediendens afgegeeven

het g’ordonneerde, nopens het formeeren van Een aapparte Post der winsten verlies door den oorlog behaald, zal ter narigt ge„

houden strrekken

van het buskruyt is niet Confus behandelt maar misbegree„

de Pewiode

„pen

en word thans duijdelijk gedetaljeert

19300: lb: Buskruijt worden met de Batavier na de Hoofdplaats

gezonden.

de Rapporten der Proef neeming van ’t zelve zijn stuks wijse ingekoomen

waarom de nette beschrijving op eens niet heeft konnen worden gedaan

op nieuw geen kruijt onbequaam geraakt

de bezuijniging der Lasten en het accressement der winsten zal betraagt

worden.

dog dit oogmerk is niet te bereijken zo lang men nog bouwen moet

van de 6000: lb: hier zijnde onbruijkbaar ijzer is een gedeelte verbruikt

in restant zal gebeezigt of verkogt worden

de Negotie

Boeken geconfronteert

zomeede na de ordre, de voor en na restanten

de beantwoorde bevinding op de Negotie boek in d’ A„o 178.e en gaat over.

het zegelen Expeditie geld van de Acte van den overl: Manipas Ele„

sident Gledstein word te rug gereekent

om de daar bij beschreevene reedenen

Producien

bedinkingen omtrent het Extirpaten van Nagul Boomen

5

140

207:

20:

71

72:

73:

74:

75:

76:

77:

78:

79:

206:

28.