close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

op de nalatigheijd in ’t besorgen der

nodige Papieren een boete van

50: rd=s gesteld

56:

Insertie van het beantwoor„

de Patrias Extract.

van 50: Rijxd„s, ten behoeve van de gerandsoeneerde Amboinee„

„sen voor de Hoofden en Residenten, die nalatig zijn, in het

op zijn tijd besorgen, der noodige Brieven en Papieren,

Bevrijmoedigende ons uw Hoog Edelens na de ordre

deesen g’insereert aantebieden, het in dit jaar ontfangen

Extract Patriase Generaale missive van den 27: 9ber: 1783:

met onse submissee antwoorde ter zeijde het zelve, ver„

hoopende, dat het Hoogst derselver gunstige goedkeure

magwegdragen.

Extract Patriase Gene

„vaale Missive geschreeven door de

Edele Hoog Agtb: Heeren Bewind„

hebberen van de Generaale Nederland„

„sche oost indische Compagnie ter vergade„

„ring van seventienen aan hunne Hoog

Edelheeden den Gouverneur Generaal en

de Raden van Jndie te Batavia gedatera

Amsterdam den 27: November 1783:

Hoe zeer wij aan het Gouvernement Amboi

3:

§

„na als naar gewoonte den voorrang geeven„

moeten wij echter voor af in ’t generael aan„

„merken, dat wi als voorzigtig beschouwen

uwe Circulaire order naer alle Comptoi„

„ren, om niet offensief te ageeren sonder een ge„

„grond voor uit zigt van een gelukkig suc„

„ces,

M