close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0050

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

op de nalatigheijd in ’t besorgen der

nodige Papieren een boete van

50: rd=s gesteld

56:

Insertie van het beantwoor„

de Patrias Extract.

van 50: Rijxd„s, ten behoeve van de gerandsoeneerde Amboinee„

„sen voor de Hoofden en Residenten, die nalatig zijn, in het

op zijn tijd besorgen, der noodige Brieven en Papieren,

Bevrijmoedigende ons uw Hoog Edelens na de ordre

deesen g’insereert aantebieden, het in dit jaar ontfangen

Extract Patriase Generaale missive van den 27: 9ber: 1783:

met onse submissee antwoorde ter zeijde het zelve, ver„

hoopende, dat het Hoogst derselver gunstige goedkeure

magwegdragen.

Extract Patriase Gene

„vaale Missive geschreeven door de

Edele Hoog Agtb: Heeren Bewind„

hebberen van de Generaale Nederland„

„sche oost indische Compagnie ter vergade„

„ring van seventienen aan hunne Hoog

Edelheeden den Gouverneur Generaal en

de Raden van Jndie te Batavia gedatera

Amsterdam den 27: November 1783:

Hoe zeer wij aan het Gouvernement Amboi

3:

§

„na als naar gewoonte den voorrang geeven„

moeten wij echter voor af in ’t generael aan„

„merken, dat wi als voorzigtig beschouwen

uwe Circulaire order naer alle Comptoi„

„ren, om niet offensief te ageeren sonder een ge„

„grond voor uit zigt van een gelukkig suc„

„ces,

M