close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0052

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

56

Na de verwagting uwer wel Ed:s Hoog Agtb: heeft men hier

aan de ordre van Hun Hoog Ed:s te Batavia voldaan en welm.

Hooge Regeering heeft daar over zo de gouverneur

in het bijzonder als den Raad zeer gelouEert

met een volle approbatie, van alle omhelsde middele

en genomene maatreulen die wij hoopen dat uw

wel Ed:e Hoog Agtb: niet min voldaen zullen.

§ 7:

„toiren zich daar naa zullen hebben ge„

dragen.

voortschreeve ordre tot het emploij van

sodanige middelen als in de eijgen

boesem der respective comptoiren

te vinden zijn, speciael meede

gegeeven zynde aan de Ambonse

Ministers bij uwe brief van der

20. December 1781:-: twijfelen

wij niet of deselve zullen niets

verzuijmd hebben om daar

aan te voldoen.

Hunne Schikkingen reeds in den Jaa„

re 1779: gemaakt, en waar over wy ons

genoegen bij onse brief van 30: Novem„

ber 1781:1:59: 10: en 11: betuijgden.

De zorg die zij droegen dat soo wel

Militairen en Arthilleristen, als

Pennisten en Mariniers behoorlijk

in den wapen handel wierden geoe„

fend.

De goede voortgang van de evolu„

„tien der Compagnie Burgers, de

gewilligheid van de Compagnie

Moren om zigh behoorlijk te

exerceeren