close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

a

28

3

„woordig al aan het geboompte vertoonen, en ongeraden

is in deese gedugte tijd de Leverantie en afbetaling te

vertragen.

554

Weshalven wij Resolveerde tot de Negotiatie van 50000: Rijd=r

en met heeft 50000: rd=s zonder

agio genegotieert

egter zonder agto, wijl men buijten dien, geen mensch

kon vinden, die zijn geld wilde namptiseeren, en voor dee=

„se verrigting versoeken wij UW Hoog Edelens gunsti„

„ge approbatie.

368:

Wij hebben Een door de Bandasche ministers op ons

mitsg=s een uijt Banda getrokken

wissel voldaan

getrokken wissel groot Rijxd=s 1101: 12: aan den Capi„

„tijn militair van Geuricke voldaan.

§ 61

Een van de Diaconij hebben wij weeder â depositie tee„

daar en tegen 500: rd=s van de Diaci„

„nij g’accepteerd

„gensens 7/8: p=r C=t smaands g’accepteert Rijxd=s 500:

56

De Erfgenaamen van den geweesen opperkoopman

De Villeneuve versoek gedaan hebbende, om mits

de Cautie penningen van den over„

leede Hoofd administrateur

verloop van den bepaalden Tijd, te mogen erlangen de

penningen bij de Comp: genamtiseerd in steede van Cau=

„tie; zo hebben wij zulx niet kunnen refuseeren, maar

aan deselve afbetaald een somma van RRijxd=s 3882: 21:2:

§63:

Inselvervoegen hebben wij mits tijds Expiratie aan den

mitsg=s die voor de Hoofdij van Tla

secunde Johan Adam Schilling als Erfgenaam van

zijn afbetaald.

den overleeden Mattheus Hartog, geweese Hoofd

van Hila voldaan, Rijxd=s 300:: welke penn: bij de Comp:

in steede van Borgtogt geteld waaren:

En

de

2

en die van

„neur tot 2

Hoo