close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0092

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

a

28

3

„woordig al aan het geboompte vertoonen, en ongeraden

is in deese gedugte tijd de Leverantie en afbetaling te

vertragen.

554

Weshalven wij Resolveerde tot de Negotiatie van 50000: Rijd=r

en met heeft 50000: rd=s zonder

agio genegotieert

egter zonder agto, wijl men buijten dien, geen mensch

kon vinden, die zijn geld wilde namptiseeren, en voor dee=

„se verrigting versoeken wij UW Hoog Edelens gunsti„

„ge approbatie.

368:

Wij hebben Een door de Bandasche ministers op ons

mitsg=s een uijt Banda getrokken

wissel voldaan

getrokken wissel groot Rijxd=s 1101: 12: aan den Capi„

„tijn militair van Geuricke voldaan.

§ 61

Een van de Diaconij hebben wij weeder â depositie tee„

daar en tegen 500: rd=s van de Diaci„

„nij g’accepteerd

„gensens 7/8: p=r C=t smaands g’accepteert Rijxd=s 500:

56

De Erfgenaamen van den geweesen opperkoopman

De Villeneuve versoek gedaan hebbende, om mits

de Cautie penningen van den over„

leede Hoofd administrateur

verloop van den bepaalden Tijd, te mogen erlangen de

penningen bij de Comp: genamtiseerd in steede van Cau=

„tie; zo hebben wij zulx niet kunnen refuseeren, maar

aan deselve afbetaald een somma van RRijxd=s 3882: 21:2:

§63:

Inselvervoegen hebben wij mits tijds Expiratie aan den

mitsg=s die voor de Hoofdij van Tla

secunde Johan Adam Schilling als Erfgenaam van

zijn afbetaald.

den overleeden Mattheus Hartog, geweese Hoofd

van Hila voldaan, Rijxd=s 300:: welke penn: bij de Comp:

in steede van Borgtogt geteld waaren:

En

de

2

en die van

„neur tot 2

Hoo