close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

a

38

1

de

Smeeken wij Uw Hoog Edelens dat Hoog deselve geliven

met verzoek om aan de houders

der origineele voldaan te werden

te laten remboriseeren aan de houders der orrigineele of

eerste en hier bij na de ordre overgaande dupplicaat of

Tweede wisseld brieven, waar van de memorie onder de bijla=

de dupplicaat wissel brieven gaan

over

„gen gevoegt is,

566

zoo mede de Rapporten van den maandelijksen opneem

zo mede de Rapporten der groote en

klijne geld cassa.

der groote en klijne geld kassen tot ult=o Maij eeven verwee=

ken.

867: De Administratien eenige schiltinge

vereijscht hebbende neemen wij de vrijheijd Uw Hoog

Edelens te berigten dat wij omtrent de afleevering van

ordre gesteld bij de aflevering der

de onbequame goederen absolut hebben moeten treeden

onbequame goederen

tot ons besluijt bij Resolutie van 28: 7ber: A„o p=o aangeteekend.

§60: De Rapporten van overgegeeven Administratien zijn be„

„hoorlijk geconfronteerd teegens de Negotie boeken, en wij heb„

de Rapporten van overgegeeven Ad„

„ministratien geconfronteert

„ben geene excessive te kort kominge kunnen ontwaaren.

Administrateurs dien nog geen borge, hadden of andere

569:

en de manqueerende Coutionares„

door overlijden daar van ontbloot, hebben wij alle nieuwe

„sen Compleet gemaakt

actens van Borgtogten doen passeeren, alleen uijtgeson„

leeden Manipas

behalven den over

gledstein

rent

dese

„dert den overleeden manipas Rresident Gledstijn wiens

gagie wij insteede van Borgen accepteerden.

wiens gagie in steede is g’accepteerd

570

De benoeming van Gecommitteerdens in de Adminis„

eenige gecommitteerdens in de Ad„

minaftratie benoemd

„tatien, zijn verrigtingen die uw Hoog Edelens des ge„

lievende kunnen vinden bij onse Successive Resolutien.

De

her

„me

we

ben

ker

en wort.