close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0094

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

a

38

1

de

Smeeken wij Uw Hoog Edelens dat Hoog deselve geliven

met verzoek om aan de houders

der origineele voldaan te werden

te laten remboriseeren aan de houders der orrigineele of

eerste en hier bij na de ordre overgaande dupplicaat of

Tweede wisseld brieven, waar van de memorie onder de bijla=

de dupplicaat wissel brieven gaan

over

„gen gevoegt is,

566

zoo mede de Rapporten van den maandelijksen opneem

zo mede de Rapporten der groote en

klijne geld cassa.

der groote en klijne geld kassen tot ult=o Maij eeven verwee=

ken.

867: De Administratien eenige schiltinge

vereijscht hebbende neemen wij de vrijheijd Uw Hoog

Edelens te berigten dat wij omtrent de afleevering van

ordre gesteld bij de aflevering der

de onbequame goederen absolut hebben moeten treeden

onbequame goederen

tot ons besluijt bij Resolutie van 28: 7ber: A„o p=o aangeteekend.

§60: De Rapporten van overgegeeven Administratien zijn be„

„hoorlijk geconfronteerd teegens de Negotie boeken, en wij heb„

de Rapporten van overgegeeven Ad„

„ministratien geconfronteert

„ben geene excessive te kort kominge kunnen ontwaaren.

Administrateurs dien nog geen borge, hadden of andere

569:

en de manqueerende Coutionares„

door overlijden daar van ontbloot, hebben wij alle nieuwe

„sen Compleet gemaakt

actens van Borgtogten doen passeeren, alleen uijtgeson„

leeden Manipas

behalven den over

gledstein

rent

dese

„dert den overleeden manipas Rresident Gledstijn wiens

gagie wij insteede van Borgen accepteerden.

wiens gagie in steede is g’accepteerd

570

De benoeming van Gecommitteerdens in de Adminis„

eenige gecommitteerdens in de Ad„

minaftratie benoemd

„tatien, zijn verrigtingen die uw Hoog Edelens des ge„

lievende kunnen vinden bij onse Successive Resolutien.

De

her

„me

we

ben

ker

en wort.