close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

20

de

574:

193000: lb: Buskruijt worden met de Be

tavier na de Hoofd plaatsgezonden

heeft men alhier moeten aahouden, nademaal er in

het schip het Buijten Leeven geen ruijmte tot berging

van eerst gem: quantiteijt was overgebleeven en dit had„

„den wij de Eer Hoog deselve bij ons afsonderlijk briefje

van den 30: Junij A=o p=o te bedeelen, dus agtede wij on„

„noodig in het najaar daar van andermaal milding te

maaken.

12250: lb: de bepaalde hoogte bij proefneeming niet

slaande, dog voor goed en bruijkbaar opgegeeven wer„

„dende, hebben wij ter sitting van 31: Augustus voormeld

van het volkoomen bequaame buspoeder gesepareert,

en met een apparte post bij de boeken laaten inneemen,

om tot salut schooten ext=r gebruijkt te worden.

De 15150: lb: voorkoomende bij onse missive van 24:

Junij A=o pass=o sub § 104: welke gelift soude werden,

zijn deselfde 15000: lb: waar van 10000: lb: de herma„

„ling waardig g'oordeelt wierden en de overige 5000:

als onbequaam in zee geworpen zijn, aangehaald

bij onse eerbiedige najaarse advisen van 28: 7ber:

§ 321:, en welke eerste of 10000: lb: per het Buijten

Leeven niet konde versonden werden maar met nog

9300: lb: vermeerdert zijn, leggende deese quantiteijt

van 19300: lb: nog alhier in ’t laboratorium, dewijl men

die per particuliere vaartuijgen in het najaar niet

konde versenden en waar omtrend wij op den 17: Junij /: hee„

„den geresolveert hebben deselve per de Chialoup de

Batavier na de Hoofdplaats te versenden wijl

den

de

wa

ee

d.

2

a

tr

doge

la