close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0096

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

20

de

574:

193000: lb: Buskruijt worden met de Be

tavier na de Hoofd plaatsgezonden

heeft men alhier moeten aahouden, nademaal er in

het schip het Buijten Leeven geen ruijmte tot berging

van eerst gem: quantiteijt was overgebleeven en dit had„

„den wij de Eer Hoog deselve bij ons afsonderlijk briefje

van den 30: Junij A=o p=o te bedeelen, dus agtede wij on„

„noodig in het najaar daar van andermaal milding te

maaken.

12250: lb: de bepaalde hoogte bij proefneeming niet

slaande, dog voor goed en bruijkbaar opgegeeven wer„

„dende, hebben wij ter sitting van 31: Augustus voormeld

van het volkoomen bequaame buspoeder gesepareert,

en met een apparte post bij de boeken laaten inneemen,

om tot salut schooten ext=r gebruijkt te worden.

De 15150: lb: voorkoomende bij onse missive van 24:

Junij A=o pass=o sub § 104: welke gelift soude werden,

zijn deselfde 15000: lb: waar van 10000: lb: de herma„

„ling waardig g'oordeelt wierden en de overige 5000:

als onbequaam in zee geworpen zijn, aangehaald

bij onse eerbiedige najaarse advisen van 28: 7ber:

§ 321:, en welke eerste of 10000: lb: per het Buijten

Leeven niet konde versonden werden maar met nog

9300: lb: vermeerdert zijn, leggende deese quantiteijt

van 19300: lb: nog alhier in ’t laboratorium, dewijl men

die per particuliere vaartuijgen in het najaar niet

konde versenden en waar omtrend wij op den 17: Junij /: hee„

„den geresolveert hebben deselve per de Chialoup de

Batavier na de Hoofdplaats te versenden wijl

den

de

wa

ee

d.

2

a

tr

doge

la