close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§123

de Regenten van Hilaen wackal

mede met honneur ontslagen en doo„

andere opgevolgt

§124.

de klagten over den ouden Jong Ae„

„gent van Saparoua waar bevonden

wesende

zijn dezelve gedimoveerd om hier te do„

micileeren.

omtrent de verdere dispositien nopens

hun Perzoonen goederen gedragt men

zig aan de Resol:

Matthaus Simatauw tot Radja

van Saparoua benoemd.

:

Op de klagten van Hilas Hoofd Smissaert, zijn

wij genoodsaakt geweest, de Regenten van Hula en

Wackal Filihaijat Patin en Sawaal Soenit

met honneur te ontslaan, in welkers steede wij op den 27: we„

der benoemden, als orangkaij van Hila Abdul Samaat

en als hoofd van wakkal Saphaar.

Den 28: December wierden, wij geoccupeert met de

gesamentlijke klagten van de Negorijs volkeren van

Saparoua, over hunne Regenten Pieter Jansz:

en Anthony Manusama /vader en zoon:/:

dog deese klagtschriften zonden wij ter ondersoek

over, aan het hoofd Blth en deese neevens andere

gecommitteerdens betuijgde dat beijde deese dorps

hoofden schuldig stonden aan de verre gaanste

knevelarijen, wij lieten deselve zig egter op alles

verantwoorden, dan de beschuldigingen met de

waarheijd over een komende, moesten wij deselve

dimoveeren, en ter voorkooming van verdere

quaade gevolgen alhier onder ’t Hoofd Casteel

Domicilium doen houden.

„elke dispositen omtrend hun persoonen en

goederen verder genomen zyn gelieven uw Hoog

Edelens na te zien bij onse besluijten van den

8: Maart en 14: April J: L:

Wij hebben op den 1: Februarij in plaats van deese

gedimoveerde Regenten, tot Radja over de Nego„

„24

et de

van

lt

n0

ta

oor

gen

ina

10

e beu

een ar