close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0124

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§123

de Regenten van Hilaen wackal

mede met honneur ontslagen en doo„

andere opgevolgt

§124.

de klagten over den ouden Jong Ae„

„gent van Saparoua waar bevonden

wesende

zijn dezelve gedimoveerd om hier te do„

micileeren.

omtrent de verdere dispositien nopens

hun Perzoonen goederen gedragt men

zig aan de Resol:

Matthaus Simatauw tot Radja

van Saparoua benoemd.

:

Op de klagten van Hilas Hoofd Smissaert, zijn

wij genoodsaakt geweest, de Regenten van Hula en

Wackal Filihaijat Patin en Sawaal Soenit

met honneur te ontslaan, in welkers steede wij op den 27: we„

der benoemden, als orangkaij van Hila Abdul Samaat

en als hoofd van wakkal Saphaar.

Den 28: December wierden, wij geoccupeert met de

gesamentlijke klagten van de Negorijs volkeren van

Saparoua, over hunne Regenten Pieter Jansz:

en Anthony Manusama /vader en zoon:/:

dog deese klagtschriften zonden wij ter ondersoek

over, aan het hoofd Blth en deese neevens andere

gecommitteerdens betuijgde dat beijde deese dorps

hoofden schuldig stonden aan de verre gaanste

knevelarijen, wij lieten deselve zig egter op alles

verantwoorden, dan de beschuldigingen met de

waarheijd over een komende, moesten wij deselve

dimoveeren, en ter voorkooming van verdere

quaade gevolgen alhier onder ’t Hoofd Casteel

Domicilium doen houden.

„elke dispositen omtrend hun persoonen en

goederen verder genomen zyn gelieven uw Hoog

Edelens na te zien bij onse besluijten van den

8: Maart en 14: April J: L:

Wij hebben op den 1: Februarij in plaats van deese

gedimoveerde Regenten, tot Radja over de Nego„

„24

et de

van

lt

n0

ta

oor

gen

ina

10

e beu

een ar