close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

op Manipa heeft men aangeweest ter

enneeming der ammunitie goederen voor

sawaij.

en de rheijse langs Ceramse noord Cust„

vervolgd

§ 144.

te kawa alles in vreede

§ 145

te Nonalij door den Capitain Sa„

nirij Penakahoe diverse onlusten

aangeregt

welke met twee zijner Compliciein

arrest hier is gebragt

insteede van Penakahoe is eenen

sanrij aangesteld.

§14

Quimelaha Spion van colkoe en

mede plegtige aan zekere moord

Manipa moest men aangieven, om aldaar de beset„

ting van Sawaijen verders de amunitie en Arthil„

lerij goederen in te neemen sonder dat den Gou=

„verneur aan de wal quam; waar na men spoe„

digde rhijs vervolgde langst

Kawa, Nonialij, Maloang, Lesibata en Sale„

man tot gem: plaats Sawaaij, bij het aandoen van

kawa verneemmen, dat alles aldaar in rusten

vreede was uijtgenomen eenige verschillen van geen

aanbelang met de Alphoeren

Op Nonialij bragt den orangkaij bittere klag„

ten in, over den Alphoers Capitijn Sanirij Tena„

kahoe, die reeds eenige koppen zijner onderhoorige

gesneld en diverse twee spalt aangeregt had.

Deesen Rust verstoorder met Twee zijner Complicen

den oudsten Caboea en Jnlander Holate wierd

men magtig, en zijn in Arrest alhier gebragt.

Jnsteede van gem: Penakahoe is tot Capitij der

Sanirij aangesteld, eenen sance zoon van den

overleedene Capitijn Hoeniasse

Onder de Alphoeren zig ophoudende een spion en

vertrouweling van den Rebel Noekoe genaamt

kimelaha, zoon raakte men daar van verwittigt

en kreeg denselven ook spoedig door wel beraamde

maatregulen

d

de

77