close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0130

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

op Manipa heeft men aangeweest ter

enneeming der ammunitie goederen voor

sawaij.

en de rheijse langs Ceramse noord Cust„

vervolgd

§ 144.

te kawa alles in vreede

§ 145

te Nonalij door den Capitain Sa„

nirij Penakahoe diverse onlusten

aangeregt

welke met twee zijner Compliciein

arrest hier is gebragt

insteede van Penakahoe is eenen

sanrij aangesteld.

§14

Quimelaha Spion van colkoe en

mede plegtige aan zekere moord

Manipa moest men aangieven, om aldaar de beset„

ting van Sawaijen verders de amunitie en Arthil„

lerij goederen in te neemen sonder dat den Gou=

„verneur aan de wal quam; waar na men spoe„

digde rhijs vervolgde langst

Kawa, Nonialij, Maloang, Lesibata en Sale„

man tot gem: plaats Sawaaij, bij het aandoen van

kawa verneemmen, dat alles aldaar in rusten

vreede was uijtgenomen eenige verschillen van geen

aanbelang met de Alphoeren

Op Nonialij bragt den orangkaij bittere klag„

ten in, over den Alphoers Capitijn Sanirij Tena„

kahoe, die reeds eenige koppen zijner onderhoorige

gesneld en diverse twee spalt aangeregt had.

Deesen Rust verstoorder met Twee zijner Complicen

den oudsten Caboea en Jnlander Holate wierd

men magtig, en zijn in Arrest alhier gebragt.

Jnsteede van gem: Penakahoe is tot Capitij der

Sanirij aangesteld, eenen sance zoon van den

overleedene Capitijn Hoeniasse

Onder de Alphoeren zig ophoudende een spion en

vertrouweling van den Rebel Noekoe genaamt

kimelaha, zoon raakte men daar van verwittigt

en kreeg denselven ook spoedig door wel beraamde

maatregulen

d

de

77