close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0137

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

62

den laatste heeft eenige papieren Den gem: Fedder reijkte aanstonds zijne Jnstructie

overgereijkt

en ordres over, en wierd vervolgens op de beschuldigin=

„gen in het kort gehoort, ter presentie van voorm: gecom=

„mitteerdens, welke mede veel ten laste van hem by„

„bragten; het arrest hem aangesegt zijnde, leeverde hij

met de grootste brutaliteijt niet alleen eenige Papie=

is in arrest na Ambon gebragt

ren, maar ook een Protest over, dog niet teegen„

„staande dit, wierd hij g’arresteerd en herwaards

en de stukken ten zijn en Easte

gebragt; de stukken ten zijnen Lasten met alle

gaan over

verdere papieren specteerende deese zaak, onder

de bijlagen deeses in een apparten bondel gevoegt

zijnde offereeren wij UW Hoog Edelens met nee=

waar aan men zig gedragt

„derig versoek ons daar aan te mogen gedragen

8166:

Bij onspectie der Post de voorligt uijtmakende

den slegte staat, dimolitie ect=r

van de Post te kessing beschreeven

een ompaggering van dunne mange mange stok„

„jes vond men die aller ellendigst g’Errigeert, de

Mortieren en stukken in het zant, en alles in Com=

„pleete dis ordre, weshalven de gecommitteerdens

deese Pagger schielijk dimolieerden, na al voorens

de Comp=s goederen afgescheept

alles ’s Comp: goederen aan boord ingescheept te

hebben

Het verder verrigte ampel beschreeven staande

5167.

bij het Hongij dagregister en vertoog houden wij

ons daar aan gerefereert alleen moeten wij nog

an

in de Benting van jman Sarassa aanhaalen dat in de Benting, jman Sarassa

eenige Nagulen en ammiritie

goederen &=a gevonden

gevonden zijn de volgen de goederen als

15½: lb: egte Nagulen.

verte