close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0144

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hoofd Beth: denken wij egter dat zoude kunnen blijven

staan tot een Equipagie meesters wooning en Pakhuijsen

waar toe wij het selve UW Hoog Edelens proponneeren

zijnde het onse erragtens beeter dat het Touwwerk, Theer

eenige reedene tot die propositie wor„

den aangehaald

Tick, en Harpuijs, buijten dan binnen het Casteel ge„

„borgen word het welk bij brand al te gevaarlijk is.

1188:

Mits het Transport van ’t gouvernement ook be„

„dagt geweest zijnde om na de ordre door gecommitteer„

de Fortificatien en gebouwen

„dens de Fortificatie werken en gebouwen te laten

zijn opgenomen

opneemen, en het berigt daar van eeven als het voori„

„ge door gemelde gecommitteerdens.

Op den 11: Maij ingekoomen zijnde, bevrijmoedi

en het berigt gaat over

„gen wij ons het zelve uW Hoog Edelens in

eerbied aan te bieden Terwijl ons daar aan alme„

„de gedragen

ƒ189:

De Militairen in den wapen handel steeds g’oeffent

de Militairen zijn in den wapen

handel geoessent

wordende, hebben wij den Majoor Schneider aan

uw Hoog Edelens g’Eerde ordre bij een berigt dis„

de opgave van ’t kostende dor Mon„

tinct op te geeven, wat de montheerings komen

theerings en wat daar toe benodigt

is den Majoor schneider gedemanteerd

=kosten en wat hij tot deselve benoodigt heeft.

Hier aan op den 11: Maij voldoende bij een schrifte„

„lijk Rapport bieden wij het zelve UW Hoog Edelens

het daar van gedient Rapportgaa reverent aan, zullen de daar uijt blijken, dat de

over.

Montheerings voor de gemeene man alhier ver„

„strekt worden, ieder teegens vier Rijxd„s wat tot het

maken

de toegele„

den majoor.

dag der oi

onder Cau

deert.