close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0150

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

a

2

5209.

en oud groen lakens Tafel kleed ten dienste on

een oud tafel kleed verneetigd

„ser vergaadering, voormaals gebesigd door de Moi

bij na vergaan zijnde en de Comp: nietsgekost heb„

„bende heeft men in zee Laaten werpen.

§ 210:

Het Eijland Boano hebben wy ook in steede van

Bonoa van een armbus in steede van

de door de Papoen geroofde voorzien

de door de Sapoen geroofde armbus van een andere

voorsien.

§ 211:

Wij zullen dit Chapiter nog vervolgen, met den

in de collegien zijn geen veranderin„

gen gemaakt als alleen in den land vaar

staad der Colligien die geene veranderinge onder„

„gaan hebben, zijnde in den Landraad alleen eeni„

„ge jnlandsche hoofden die andere vervangen

hebben g’introduceerd.

§212.

Den kerkenraad is door de komst van D=s So„

den kerken raad door de komst van D=o

Tommersdijk vermeerdert

merdijk vermeerdert, en wy moeten UW Hoog

delens op het humbelst en Seederst bedanken

voor welkers toeschikking humbelst word

dank gesegt

voor de toeschikking van een derden Leevaar,

terwijl wij met genoegen melden de ijverige vol„

veerdigheijd van D=s Snetlage en Feije in ’t werk

des Heeren

§ 213:

Den laast gem: heeft zijn proef en Jntree Predicatie

d=s Feije heeft zijn proef en in treepredi„

„katie in ’t maleids gedaan.

bij de maleijtsche gemeente reeds gedaan, en wij sol=

liciteeren UW Hoog Edelens groot gunstige goed„

keure wegens onse dispositie voor het zyn Eerwaar„

den zelven het gewone douceur toegeleg„

„de toegelegd douceur van ƒ 500: 's Jaars.

De

en

verst

eenige sch

andere als

nomen wi

twee int

het a

versoe

hannes

gag.

Von