close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

deeden t' verseekering dat zij voortaan wel wijser zoude zijn en beslooten

hadden, het koste wat het wilden de Ed: Comp:s aantoklaren en nimmer te

verlaten, smeekende mits dien van zijn wel Ed: Gestr: Een goeder tierend par„

„don te mogen erlangen, en weder onder Pratextie van de Comp:s aangeno„

men te worden, daar bij ook Eerbiedig versoekende dat den voornoemde

Tjili Pattij als een wettige pretendent zijnde, tot orang kaij mogte wor„

„den verkoren, alle welke verseekeringen en versoeken den wel Edele

Gestr: Heer Admiraal te eerder voor goede munt aannam en inwil„

ligde, vermits den orangkaij Guaus en den Ceramis Bode Hitarisa Zijn

Edele ook berigt hadden die van waroe bij hun aankomst zeer gewillig,

dog tevens uit overtuijging hunner strafwaardigheid Zeer bevreest gevon„

den te hebben: waaromme zijn wel Edele Eestr met den Hongij Raad

goedvond gemelde hoofden en gemeene volkeren van waroe in submissis aan

te neemen onder eene ernstige vermaning en bedrijging dat zo wanneer

het hen andermaal mogte gelusten uijttewesken en Zig aan Trouw„

„loosheid schuldig te maken, zij als dan zonder de minste verschoning de

rigoureuste kastijding, vervolging en ondergang van Land en volk soude

te wagte hebben, onder voorhouding tevens dat zij de Comp:s aankleeven de

immers het genoegen hadden te vrugten te plukken van een rustig

Landen volk, daar zij anders immerseeren als het gevogelte gintsen

herwaards moesten rondsweerven en met een bitter leetweesen aan zien

dat niet alleen hunner handen arbeid, de plantagien, bomenen vrug

„ten verdestriceert en de huisen verbrand, maar ook bij agterhaling

zij zelfs om ’t leeven gebragt wierden Hier op weerd door den Edele

Heer Admiraal met den Hongij Raad goedgevonden tot orangkayo„

ver voorsz: warde aantestellen den gemelde wettige pretendent Tji„

„li Iattij onder toezegging dat wanneer in A:s aanstaande met

het arrivement der Hongi vloot het kwam te blijken dat hij

zig