close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0222

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

deeden t' verseekering dat zij voortaan wel wijser zoude zijn en beslooten

hadden, het koste wat het wilden de Ed: Comp:s aantoklaren en nimmer te

verlaten, smeekende mits dien van zijn wel Ed: Gestr: Een goeder tierend par„

„don te mogen erlangen, en weder onder Pratextie van de Comp:s aangeno„

men te worden, daar bij ook Eerbiedig versoekende dat den voornoemde

Tjili Pattij als een wettige pretendent zijnde, tot orang kaij mogte wor„

„den verkoren, alle welke verseekeringen en versoeken den wel Edele

Gestr: Heer Admiraal te eerder voor goede munt aannam en inwil„

ligde, vermits den orangkaij Guaus en den Ceramis Bode Hitarisa Zijn

Edele ook berigt hadden die van waroe bij hun aankomst zeer gewillig,

dog tevens uit overtuijging hunner strafwaardigheid Zeer bevreest gevon„

den te hebben: waaromme zijn wel Edele Eestr met den Hongij Raad

goedvond gemelde hoofden en gemeene volkeren van waroe in submissis aan

te neemen onder eene ernstige vermaning en bedrijging dat zo wanneer

het hen andermaal mogte gelusten uijttewesken en Zig aan Trouw„

„loosheid schuldig te maken, zij als dan zonder de minste verschoning de

rigoureuste kastijding, vervolging en ondergang van Land en volk soude

te wagte hebben, onder voorhouding tevens dat zij de Comp:s aankleeven de

immers het genoegen hadden te vrugten te plukken van een rustig

Landen volk, daar zij anders immerseeren als het gevogelte gintsen

herwaards moesten rondsweerven en met een bitter leetweesen aan zien

dat niet alleen hunner handen arbeid, de plantagien, bomenen vrug

„ten verdestriceert en de huisen verbrand, maar ook bij agterhaling

zij zelfs om ’t leeven gebragt wierden Hier op weerd door den Edele

Heer Admiraal met den Hongij Raad goedgevonden tot orangkayo„

ver voorsz: warde aantestellen den gemelde wettige pretendent Tji„

„li Iattij onder toezegging dat wanneer in A:s aanstaande met

het arrivement der Hongi vloot het kwam te blijken dat hij

zig