close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0235

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

53

van welke eene Europees al aanstonds zijn snaphaan met scherp willende

laden hem zulks door zijn Corporaal wierd belet, wordende gem soldaat

nogtans desweegen. verschoond op het getuijgens van den vendrig witke dat

denzelven een wijnig beschonken en zulks met geen kwaad voor ne„

men geschied was, overhandigende gemelde Fedder Den wel Edele

Gestrenge Heer Admiraal Een Brief aan zijn Edele g’addresseert en

geschreeven door den wel Edele Agtb: Heer Gouverneur Johan

Lebregt Seidelman en Raad van Politie te Banda de dato 11 dee„

„ser met een daar in geslooten Copia Brief gerigt Aan de Commissi„

„anten en Promterum Oosthouder op keffing luidende beide als volgt.

Aan den wel Edelen Agtb: Gestrenge Heer.

Bernardus van Sleuren,

Admiraal en veldoverste mitsgaders Gouverneur

en Directeur over de Provintie Amboina

Wel Edele Agtbare Gestr Heer

Onder aanbod der wedergade onzer Jongste van primo dezer mel„

„den wij bij deesen, dat onse naar keffing gedepecheerde gecommit„

„teerdens, door kanna kanna en verdere te zamen gerotte

schelmen, net zo vijandig d’attacqueert zijn als Fedder, alles woy

onder protext om daar toe door uwel Edele Agtb: Gestr: ge„

qualificeert te zijn, alwaar omme wij best g’oordielt hebben ons

volk bij provisie weeder van daar te ligten luid versellende Copia

brieff alzo wij tegenwoordig zo veel Manschappen en vaartuijgen

niet