close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0242

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Gestr: Agtb: aller submiste en trouw schuldige Dienaar /: was,

geteekent ./. Jacob:s Gerard:s Died:r Fedder /:in margine:/. k„

„fing in sComp:s post den 20: geber: 1784:

Zijnde de bij dat vertoog gementioneerde verklaringen sub N=o 1: en

2. onder de bijlagen deses te vinden, houdende dik gerepte Fedder

hem voorts in alles wat den wel Edele Gestr: Heer Admiraal hem ten

zijnen laste voorhield onder andere ’t gesmeed voorneemen van zijn

Ed:s de kogel te geeven, bij de negative, dog, zijn Edele van zijn onge„

oorloofde handelingen genoegsaame berigten erlangd hebbende en

teegens welke de Bandase Commissianten Schietekatte, wilke

en Ellexsius bij voorhouding niet een enkeld word ten voordeele van

Fedder in bragten, maar ter Contrarie declareerden door hem

Fjedder in verscheide opsigte te zijn misleid, en in gevaar gebragt,

van met de haare overrompeld en alle gemasacreert te zullen

worden, waar omme over de spoedige komst van den Ed: Heer Ad„

„miraal den Hemel dankte, Terwijl zij dog onmogelijk met

een handje vol volk off niet naam waardige magt, teegens zo veele

tot vijanden gemaakte terammers bestand waren voorts dat hoe

zeer zij fedder voorgehouden hadde om de vyandelijkheeden te

staken en de komst van den Ed: Admiraal afte wagten hij zig

in geene deele iets had wille laten zeggen, vond goed denzelven bij

provisie het arrest aan te zeggen onder op zigt van den Lieut:t Me„

„litair Berner daar op hij fedder bruscq antwoorde ’t is wel, en

in zijn zak tastende den Edelen Heer Admiraal een Papier toe„

„dieuwde, met te zeggen daar is een Protest, van ’t Bandas Mi„

„nisterie, waar van zijn Edele na Resumptie Een Copia anthen„

„ticq liet vervaardigen, en ’t origineel aan de Commissianten te

rug geeven, luidende het zelve als volgt.

Protest