close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0245

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

63

Een Officier Twee Zergeants Twee Corporaals Een Tamboer ben

Pijper en vijftig gemeene Militairen uit de vloot in de wapens

gerangeert, hebbende den Edelen Heer Admiraal voort vertrek

van bord ook aan den Hongij Fiscaal De Bourghelles ge„

„demandeert om in de Benting van Iman Sarassa nauwkeu„

„rig onderzoek te doen na ’sComp:s stukjes of Draijbassen dan wel

andere ’s Comp:s Goederen mitsg:s de aldaar verborgen gehouden

Christen meisges van Nollot en Hoelalieuw en daar van ten

eersten aan zijn Edele kennis te geeven ten einde desweegen

nadere orare te konnen stellen

De Commissianten dan aan Land getreeden zijnde en daar ver„

„gadert om hun commissie te volvoeren, gaven volkomen vrijheid

zowel aan Fedder als zijn tegen Partij om alles in te brengen.

wat tot derselver defensie diende, recolleerden eenige persoonen

op derselver gegeeven verklaringen, en namen er eenige van

andere of dog wierden de recollementen niet alleen op heedigen da„

„tum niet ingeschreeven maar daar en boven het verder onderzoek

gestaakt, om de wille dat Fedder Zig had uijtgelaten dat de Am„

„borneesen opgestopt en omgekogt waren, vide Notul en Rapport

van heeden onder de Bijlagen deeses te vinden, en bij welk laatst

genoemde papier den Hongij Fiscaal en Commissianten versoek

deeden dat den wel Edele Gestr: Heer Admiraal hun goede Naam

en beleedigde een geliefde te manictineeren het welk hen bij het

dienen ook door zijn Edele is toegezegt.

Intusschen wierden de aan Land zijnde Militairen g’emploieerd

om de benting van Iman Sarassa rondom te bezetten ten

eende geene sComp:s Goederen die daar in somwijl mogten

verborgen gehouden worden, absent gebragt wierden te meer

dewijl