close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0275

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

93

de kleine orembaij de Postiljeen, werdende met het van boord gaan

van de Corcorre Bonoa met Dertien schooten gesalueert en vervol„

„gens aan Land gekomen zijnde door het Hoofd Beth en Hongij Raad

Leeden eerst aan ’t strand zeer teeder geregipieert, voorts door een

groote allee van praal boogen met klappus bladen om hangen, door

zijn Edele Lijfwagt g’esconteert, ende bezetting die in twee ryen

in de wapens geschaard stonden begeleid na 'sopperhoofds we„

„ning onder het salut van drie chargies uit het hand geweer

ieder met Een Canon schoot g’intremelleert en gevolgt van

nog vijftien gelijke schooten, wanneer ’t Hoofd Beth zijn Edele

Gestr: de sleutels van ’t fortres Duursteede op een overdek te

zilver schenk piering aanboord die zijn wel Edele Gestr: ie„

„ven aangeraakt hebbende denzelven liet behouden onder eene

serieuse en niet min vriendelijke recommandatie de zelve aan

zijn sorge toe te betrouwe, waar na zijn wel Ed: Gestrandermaal

door gem: Hoofd Beth en ’t Hongij geselschap onder het nut„

„tigen van een glaasje morgen wijn, op ’t beleeftst gecomplimen,

„teert zijnde een wijnig poosde en met het Hoofd Bethover een n

en ander zaken dit Comptoir betreffende discoureerde

wordende nog heeden voormiddag door de daar toe benoemde

Persoonen het Prothocol, de Geweeren en wapenen mitsg:s Am„

munitie en Arthillerij Goederen gevisiteert onderwijlen den Edelen

Heer Admiraal Zig ook met schrijven bezig hield.

Nademiddag deed zijn Edele Gestr: een wandeling in de Negorijen sa„

„paroua en Rouw: vindende de weegen zeer Zindelijk en op veele

plaatsen met praal boogen opgepronkt neemende zijn Edelee

ook inspectie van de hier staande Jalij Bomen en bevond dat de„

„zelve tamelijk weeldrig op wasten, dog door dien de takken

hem te veel verspraden geen Capitale houtwerken beloofden

recommandeerende nogtans het Hoofd Reth om dezelve zorg„

„vuldig gade te staan.

Arriveerende