close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

95

Notul onder de Bijlagen te zien is

waar na den Edelen Gestr: Heer Admiraal aan den Equipagie

op zigter Kulk zo meede aan de respective Hoofden der vaar„

„tuijgen ordre gaf om tegen den avondanker te ligten en de stee„

„ven na Poorto te wenaen mitsg:s zijn Edele aldaar aftewagten, ge„

„lijk zulkste te half zes uuren des avonds op ’t gewoone zeine

van de Admiraals Cor Corre geschiede werdende de vloot van ’t

fortres gesalueert met vijftien en daar tegen van de Corre Bo„

noa met wegen schooten bedankt

Terwijl intusschen alle spoedgemaakt wierd met het vervaardi„

„gen van de Notul waar van ook Copia authenticq aan het hoofd

Beth is ter hand gesteld: zoo meede van de actens der hier

in dienst aangenomen.

werdende op derselver versoek aan de Radjas van Ameth

en Poorto gepermitteert met derselver orembaijen en volkthuis

te blijven ten einde hun negoryen gade te slaan

Ontfangende den Edelen Heer Admiraal heeden ook het schrif„

telijk Rapport weegens de opgisteren g’ordonneerde verbranding

der onleeverbare Nagulen welk Papier onder de Bylagen te

vinden en van volgende Jnhoud is

Aan den Wel Edele Gestr: Heer

Ternardus van Pieuren.

Admiraal en veldoverste mitsg=s Gouverneur

en Directeur deeser Provintie.

Wel Edele Gestrenge Heer.

In het Fortres alhier ons aangeweesen zijnde een parthij

bedorven