close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0277

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

95

Notul onder de Bijlagen te zien is

waar na den Edelen Gestr: Heer Admiraal aan den Equipagie

op zigter Kulk zo meede aan de respective Hoofden der vaar„

„tuijgen ordre gaf om tegen den avondanker te ligten en de stee„

„ven na Poorto te wenaen mitsg:s zijn Edele aldaar aftewagten, ge„

„lijk zulkste te half zes uuren des avonds op ’t gewoone zeine

van de Admiraals Cor Corre geschiede werdende de vloot van ’t

fortres gesalueert met vijftien en daar tegen van de Corre Bo„

noa met wegen schooten bedankt

Terwijl intusschen alle spoedgemaakt wierd met het vervaardi„

„gen van de Notul waar van ook Copia authenticq aan het hoofd

Beth is ter hand gesteld: zoo meede van de actens der hier

in dienst aangenomen.

werdende op derselver versoek aan de Radjas van Ameth

en Poorto gepermitteert met derselver orembaijen en volkthuis

te blijven ten einde hun negoryen gade te slaan

Ontfangende den Edelen Heer Admiraal heeden ook het schrif„

telijk Rapport weegens de opgisteren g’ordonneerde verbranding

der onleeverbare Nagulen welk Papier onder de Bylagen te

vinden en van volgende Jnhoud is

Aan den Wel Edele Gestr: Heer

Ternardus van Pieuren.

Admiraal en veldoverste mitsg=s Gouverneur

en Directeur deeser Provintie.

Wel Edele Gestrenge Heer.

In het Fortres alhier ons aangeweesen zijnde een parthij

bedorven