close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

97

reis aangenomen met de wagensen draagstoelen die inmiddens.

daar gereed stonden, waar mede men verseld van het Hoofd

Beth met de Bandase Commissianten schietekatte en

Ellesesius over den Landweg vertrok, en om half ses uuren

te Poorto aankomende den Edele Heer Admiraal met Drie Char„

„gies g'entremelleert van drie en vervolgens 17: Basschooten

wierd gesalueert, neemende hier weeder Vriendelijk afsched

en vertrok terstond na boord van de CorCorre Bonoa, daar geko„

„men zijnde en Zein van anker ligten hebbende laten doen,

nog met vijftien schooten begroet wierd, die van den Admiraac

met Elff d:o zijn beantwoord.

De Dreggen thuis gehaald zijnde raakte men al aanstands

onder de reemen terwijl ’t Hoofd Beth op verkreegen verloff kort

daar aan de vlootvolgde, en men even voor ses uuren van een

orembaij die uit zee quam de standaart met seventien schoo„

„ten hoorde salueere die van Admiraals Cortorre met Neegend:

bedankt wierd vervolgens per gemelde orembaij aan boord kwam het

Havoekos Hoofd Blondeel welke een beleefd compliment afgelegd

en een kort discours met den Edele Gestr: Heer Admiraal gehou„

den hebbende na bekomen afscheid weeder in zijn orembaijo„

verstapte en na zijn Comptoir tot de receptie van zijn wel Ede„

„le Gestr: vertrok.

scheppende de vloot den nagt door, en de onder Haroeko gehooren,

„de negorijen passeeren de zag men deselve uitnement fraij gillu„

„mineerd en veele onderscheidene vertooningen van vuuren maken

Deesen wagt raakte men op de Cortorre Bonoa in groote verlee„

„gendheid vermits den wel Edelen Gestr: Heer Admiraal zeer

gevaarlijk wierd aangelast van een heevig beslooten tolijk, die

een ieder deed vreesen dat zijn Edele den dag niet zoude halen,

vermits