close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0279

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

97

reis aangenomen met de wagensen draagstoelen die inmiddens.

daar gereed stonden, waar mede men verseld van het Hoofd

Beth met de Bandase Commissianten schietekatte en

Ellesesius over den Landweg vertrok, en om half ses uuren

te Poorto aankomende den Edele Heer Admiraal met Drie Char„

„gies g'entremelleert van drie en vervolgens 17: Basschooten

wierd gesalueert, neemende hier weeder Vriendelijk afsched

en vertrok terstond na boord van de CorCorre Bonoa, daar geko„

„men zijnde en Zein van anker ligten hebbende laten doen,

nog met vijftien schooten begroet wierd, die van den Admiraac

met Elff d:o zijn beantwoord.

De Dreggen thuis gehaald zijnde raakte men al aanstands

onder de reemen terwijl ’t Hoofd Beth op verkreegen verloff kort

daar aan de vlootvolgde, en men even voor ses uuren van een

orembaij die uit zee quam de standaart met seventien schoo„

„ten hoorde salueere die van Admiraals Cortorre met Neegend:

bedankt wierd vervolgens per gemelde orembaij aan boord kwam het

Havoekos Hoofd Blondeel welke een beleefd compliment afgelegd

en een kort discours met den Edele Gestr: Heer Admiraal gehou„

den hebbende na bekomen afscheid weeder in zijn orembaijo„

verstapte en na zijn Comptoir tot de receptie van zijn wel Ede„

„le Gestr: vertrok.

scheppende de vloot den nagt door, en de onder Haroeko gehooren,

„de negorijen passeeren de zag men deselve uitnement fraij gillu„

„mineerd en veele onderscheidene vertooningen van vuuren maken

Deesen wagt raakte men op de Cortorre Bonoa in groote verlee„

„gendheid vermits den wel Edelen Gestr: Heer Admiraal zeer

gevaarlijk wierd aangelast van een heevig beslooten tolijk, die

een ieder deed vreesen dat zijn Edele den dag niet zoude halen,

vermits