close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0304

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Eijndelijk produceerde den Edelen Heer Admiraal een malerds Papier

waar bij de Regenten een verdeeling gemaakt hebben van het geen

ieder negori moet betalen ter voldoening hunner de bet aan het ge„

weesen hoofd Johan Constantijn: Cruijpenning, onder afvrage

aan dezelven waarom nu reeds lange de bestemnde tijd der betaling

verscheenen zijnde niet aan hun belofte veldeeden, waar op dezelve

bekenden onder malkanderen die verdeeling gemaakt te hebben,

dog omtrent de vertraging der betaling diverse excusen inbragten nog„

„tans beloofden bij eerst gelegentheid te zullen voldoen en dat zij inde

verbeelding waren geweest, dat somwijl een of meer hun aan deel

willende betalen, en het aandeel van alle te gelijk niet Compleet zijnde

’t zelve niet zoude worden g’accepteert; Zo is goedgevonden hen de

prompte voldoening hunner debet op te leggen, onder bedrijging

dat andersints tegen dezelve tot gyseling geprocedeert zal worden.

Laastelijk nog door den Pattij van Aboeboe Johannes Manusa

„ma gedoleert wordende over eenige weg lopens van zijn Negorij,

waar van hen sommige in de Negorij Sirri Sorry onthielden,

wierd dezelve gequalificeert die drossers weder na zig te nee„

men, en is voorts verstaan te renoveeren de reeds lange gestelde

ordre, dat de Regenten kennis dragende, dat er zig overlopens

van andere Negorijen in de hare onthouden, dezelve moeten la„

ten oppakken en brengen daarse thuis hooren, dan wel die

negorij te ver afgeleegen zinde, aan het hoofd van ’t Comptoir

mitsg:s om die gerenoveerde ordre te doen observeeren tegen de

overtreeders een boete te stellen van vijftig AEd:s de heeft voor

’t Leprosenhuis en de weder helft te fourneeren in de Armbus. /on„

derstond:/ Aldus Gedaan en Geresolveert dato en plaatse voorsz:

/was geteekent/ B: V: Hleuren, W: Bethrsz:, W: J: De

Bourghelles

Der

17

Den