close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0377

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ge

rige

ag te

een be

vfrhee

das

agen

Jntwer

te

a

§219:

De Berigten der Huagie en dies

treeding van dien kiel konnen

niet overgesonden worden.

5280

Fo tontlesing van het schip de

Zilvers Leeuw zijn gecom„

mitteerens benoemd

5.

§281:

de gebreeken aan dien beden

zijn verholpen en daar toe is 't

noodigs verstrekt

ƒ 282

te door den schipper Aeker de

20: Militairen over verstrekte

vandsoenen zijn

whij is gerieft met Batlast

Medicamenten en een opper„

Stuurman.

174

wijl wij niet raadsaam oordeelden, dien Kiel, Leedig direct na de

Hoofdplaats te zenden.

De Berigten weegens de visitatie van de Huague der Laoding

en van de dieptreeding, door Bouros Resident Bruins gom„

„mitteerd zijnde /:ingevolge onse ordre:/ over te senden, zijn Wij buij

ten staat deselve uw Hoog Edelens voor als nog aantebieden

onder

Scheepen en Vaartuijgen noten v„ uw

Hoog Edelens eerbiedig berigten, dat wij tot de ontlossing

van het schip de Zilvere Leeuw: als gecommitteerdens benoemt

hebben, den Risident van Boura Ian Bruins en den E=o

Assistent Ferrit Salomon van Capelle.

Om zoo spoedig doenlijk te voorzien in het benodigde, door den schip„

per Nicolaas Acker g’eijscht, hebben wij denselven van hier

toegesonden Twee kundige scheeps Timmerlieden met 6: kalfaters,

om de gebreeken zoo mogelijk te verhelpen, met de noodige Pakbouten,

ijzerwerken etc: gelijk zulx uw Hoog Edelens zal voorkomen

bij de onkostreekeningen van dien boodem:

Eenige Randsoenen aan 20: koppen Militairen door gem: Ac„

ker over verstrekt en door hem te rug g’eijscht, zijn denzelven mede

toegezonden; insgelijx der gevorderde ballast /: die men op Bouro

niet krijgen konde:, diverse Medikamenten en Een Opperstuuman

rendert /mit die wij na dien kiel hebben moeten afvaar„

„digen