close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

d

8

4

het

B09: Eene Geringe vermindering in vergelijk van de armoede deeser

ger

de vermindering is gering

Colonis mitsgaders het klijn getal Particuliere vaar„

Z:

„tuijgen en handelaaren.

Men heeft eenige veramndering 310.

Wij hebben absolut eenige veranderingen moeten maken in.

gemaakt in de Pagt Conditien

van de Bazaar

de pagt Conditien van de Basaar en het slagten van het

Beestiaal, dog dezelve zijn zeer gering

Notitie aantoonende hoe veel de agterstallen der gerandsoeneerde

„ben en met ’t slot der boeken van dezen Jaare als nog sommeeren, met aanwijsing h

D Negorij Nusfanive volgens Aanreek„ van Banda per Restant

over het alhier betaalde uijt Cassa aan den orangkaij van quaus

§ 311:

In dezen Jaare geliquideert ze uijt het fonds der gerand Soeneerde Amboineesen als

en ’t slagten van t Beestiaal

de Negorij Loija volgens aanreek: van Banda per Restant

Jn dezen Jaare ingekoomen uijt de door deze Negorij aan dE Comp: geleverde S.

E:: Comptoir Saparoua volgens aanreek„d van Banda per Restant

„o van hier over 3: van Maccasser herwaards gezonden

8

d„

Stila volgens Aanreek=s van Banda per Restant

=

Saparoua

Haroeko

_

4

—„ Banda en Ternaten

_=o Bouro

—= over het alhier uijt Cassa betaalde aan verscheidene Cerams

Manina volgen s Aanreeck: per Restant van Bansa d:

Het alhier uijt Cassa betaalde dan verscheidene Ceramse Regenten

hier op in mindering voldaan

TeHlijff da

Daar en tegen staat de reekening der gerandsoeneerde Ambtine

mitsg„s een afslaager van §312:

Boeken aan dit hoofd Casteel te vooren, voort gevloeijt uijt ’t daar toe ingevoerd

de Visch Markt aangesteld.

zo dat het agterstal der gerandsoeneerde Amboinees en op zig zelv mi

van dezen Jaare niet Grooter blift; als

/: onderstonde: Amboina Nieuw Victoria oolij

/:was getekend:/: I: A: Schilling: